Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ:  đường Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi TPKonTum
Điện thoại:  0603865073
 27/12/16  Thông báo  33
Để thực hiện nhiệm vụ năm học 2016- 2017 về Công nghệ thông tin (CNTT). Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kontum tổ chức lớp tập huấn về quản trị, sử dụng website, kỹ thuật viết tin, bài cho các trường học trực thuộc